Kościół Diuczej Wiary
 
 

Kościół Diuczej Wiary

 

Statut Kościoła Diuczej Wiary

Tu znajduje się najważniejszy dokument Kościoła Diuczej Wiary z punktu widzenia instytucji, czyli jej Statut. Uchwalany jest on i zmieniany przez Sobór Kościoła w sposób ustalony przez Statut.

Data powstania: 31.12.2018 r.
Data ostatniej edycji: 01.01.2019 r.