Kościół Diuczej Wiary
 
 

Kościół Diuczej Wiary

 

Akty Wydaleń

Publiczne akty wydalenia to dokumenty poświadczające wykreślenie danej osoby z pocztu wiernych Kościoła Diuczej Wiary.

Data powstania: 31.12.2018 r.
Data ostatniej edycji: 01.01.2019 r.